De CosMed hand- en pols kliniek biedt u gespecialiseerde zorg bij hand- en polsklachten. Volledig vergoede zorg, korte wachttijden en een kundig en ervaren team van chirurgen en therapeuten om u de juiste diagnose en beste behandeling te geven. Op deze pagina krijgt u meer informatie over Ulnaris neuropathie. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Ulnaris neuropathie

De Ulnariszenuw is uw elleboogzenuw. Wanneer er sprake is van een verstoring in de functie van deze zenuw noemen we dit een Ulnaris neuropathie. De klachten uiten zich onder meer in gevoelloosheid van uw pink en ringvinger. Verder kunnen er krampen optreden in uw hand, kan er mogelijk krachtsverlies zijn of sprake van een verminderde vaardigheid van uw hand.

Hoe ontstaat Ulnaris neuropathie?

Beknelling van de ulnariszenuw ter hoogte van de elleboog kan de oorzaak zijn. Vaak is er echter geen specifieke onderliggende oorzaak. Leunen op de elleboog, herhaald buigen en strekken van de elleboog en overmatig buigen van de elleboog worden wel in verband gebracht met een ulnaris neuropathie door druk op- en rek van de zenuw.

Welke klachten horen bij ulnaris neuropathie?

Vrijwel alle patiënten hebben klachten van gevoelloosheid en tintelingen van pink- en ringvinger. Daarnaast kunnen krachtsverlies in de hand, verminderde vaardigheid van de hand en pijn en krampen in de hand optreden. De uitval van de functie van de zenuw kan variëren van licht tot ernstig. Ook kunnen de klachten ‘s nachts optreden.

 

Maak een afspraak

Uw eerste consult

De ervaren chirurgen van de CosMed hand- en pols kliniek nemen uitgebreid de tijd om u goed te informeren over de behandelmogelijkheden bij Ulnaris neuropathie. Door hun jarenlange expertise weten zij precies welke behandeling voor u geschikt is.
Wanneer u samen met de arts bent overeengekomen een bepaalde ingreep of operatie uit te laten voeren, maakt één van onze consulenten de afspraak voor u en verstrekt u tijdens een gesprek nadere informatie omtrent de behandeling, de nazorg en de benodigde therapie.

Wij vragen u bij het eerste consult een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist mee te brengen. Daarnaast ontvangen wij graag een lijst van medicijnen die u gebruikt, net als een geldig legitimatiebewijs en de gegevens van uw verzekering.

Behandeling

In het algemeen krijgen patiënten met lichte tot matige uitvalsverschijnselen (zoals alleen een doof gevoel, tintelingen en lichte zwakte) in eerste instantie het advies om druk op en rek van de zenuw te vermijden. Zij krijgen houdingsadviezen, leefregels en eventueel adviezen voor aanpassingen op het werk.

Bij een deel van de patiënten treedt na het opvolgen van deze adviezen verbetering op. Bij andere patiënten blijven de klachten bestaan of nemen ze toe. Bij uitblijven van verbetering kan de zenuw operatief worden losgemaakt. Bij patiënten met meer uitgesproken en toenemende spierzwakte kan ook direct tot een operatieve behandeling worden besloten.

De chirurg legt de zenuw vrij door de weefsels die de zenuw beknellen, door te nemen. De wond wordt gesloten met al dan niet zelfoplosbaar hechtmateriaal. Vervolgens krijgt de patiënt een drukverband voor 24 uur. De operatie duurt ongeveer een half uur. Soms kiest uw specialist voor een ander soort operatie waarbij de zenuw over een klein traject wordt verplaatst om beschadiging te voorkomen.

Complicaties

Bij iedere operatie bestaat het risico op nabloedingen of wondinfecties. Uw specialist zal u tijdens het consult informeren over mogelijke complicaties en risico’s. In de praktijk zien wij complicaties echter zelden voorkomen.

Herstel

U krijgt na de behandeling een drukverband om de behandelde arm. Deze mag na twee dagen verwijderd worden.

Controle

Een week na uw operatie wordt u voor wondcontrole en een verbandwissel op de poli gezien door onze wondverpleegkundige.

Handtherapie

Onze handtherapeuten werken nauw samen met uw behandelend specialist. Veelal wordt de therapeut al betrokken in het stellen van de diagnose en het behandeltraject. Hand- en pols therapie is dan ook een essentieel onderdeel van uw behandeling. De therapie start kort na uw ingreep, om de functionaliteit van uw hand- of pols te bevorderen. Juiste therapie draagt bij aan een sneller en voorspoedig herstel.

 

Neem contact op

Maak kennis met onze hand- en pols chirurgen

dr. W.J. Theuvenet
drs. M. Hoefkens

Veel gestelde vragen

Onze kliniek is gespecialiseerd in de behandeling van hand- en pols aandoeningen.  Daarbij verzorgen we niet alleen een heldere diagnose en een passende behandeling. Ook voor handtherapie bent u bij ons aan het juiste adres. Onze chirurgen en therapeuten werken nauw samen, zodat u de best denkbare behandeling krijgt.

Als u telefonisch contact opneemt of ons een e-mail stuurt is een afspraak snel geregeld. We hebben een aantal gegevens van u nodig: de naam van uw verzekeraar, uw huisarts en uw BSN-nummer. Bij de CosMed hand- en pols kliniek gelden korte wachttijden. U kunt dus snel terecht op de poli van onze specialisten. Indien een behandeling of ingreep noodzakelijk is wordt u snel geholpen.

Wij vragen u om bij uw eerste bezoek een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist mee te brengen, net als een lijst met medicatie die u op dat moment gebruikt. Daarnaast dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspapieren te overleggen. Verder is iedere relevante informatie in relatie tot uw klachten zeer welkom.

Ja, een verwijsbrief is noodzakelijk. Deze kan zijn uitgeschreven door uw huisarts, bedrijfsarts of een specialist. Een verwijzing is één jaar geldig.

Ja, alle ingrepen worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient wel een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist te hebben. Mogelijk maakt u aanspraak op uw wettelijk en verplicht eigen risico. Heeft u vragen? Neemt u dan even contact met ons op. Onze consulentes helpen u graag verder.

Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de bijbehorende polisvoorwaarden. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar en informeren naar de vergoeding omtrent ergo- of pysiotherapie.

Dit is afhankelijk van de behandeling die u ondergaat. Bij het maken van een eerste afspraak zullen onze consulenten u informeren over de mogelijkheid tot deelname aan het verkeer.

Hand- en polstherapie is een essentieel onderdeel van uw behandeling. Veelal start de therapie kort na uw ingreep, om de functionaliteit van uw hand- of pols te bevorderen. Juiste therapie draagt bij aan een sneller en voorspoedig herstel.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de behandeling of bejegening in onze kliniek dan kunt u dit op verschillende manieren kenbaar maken. Bij voorkeur brengt u uw klacht eerst ter sprake bij uw behandelaar of de medewerker waar u een klacht over heeft. Als u dat al heeft gedaan of als u dat liever niet doet dan kunt u uw klacht schriftelijk op per mail indienen bij het management van de kliniek via: info@cosmedkliniek.nl of schriftelijk:

Cosmed Kliniek T.a.v Manager operationele zaken Biltseweg 14 3735 ME Bosch en Duin

Privacy en klachten