dr. W.J. Theuvenet

Na mijn studie Geneeskunde in Groningen ontving ik mijn artsenbul in mei 1979. Kort daarna startte mijn vooropleiding Algemene Heelkunde in het Deventer Ziekenhuis, terwijl in december 1985 de specialisatie in de plastische-, reconstructieve-, esthetische- en handchirurgie werd voltooid in het Radboud UMC in Nijmegen.

Van 1986 tot 1992 was ik aanvankelijk de eerste plastisch chirurg in Nepal, werkzaam in het Anandaban Leprosy Hospital. Er volgde een fellowship handchirurgie in het Hôpital de la Main in Parijs. In 1996 werd het diploma “European Board Certified Hand Surgeon” (FESSH) behaald, in 1999 volgde met succes het “Self-examination Exam” van de American Society for Surgery of the Hand. In 2002 werd de doctor’s titel behaald aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift: “Clinical Aspects of Nerve Damage in Leprosy”.

Van begin 1993 tot eind 2017 werkte ik in de maatschap plastische chirurgie van de Regionale Ziekenhuizen van de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, alwaar ik het Regionale Handchirurgie Centrum en het multidisciplinaire Handen Expertise Team kon opzetten voor de complexe handproblematiek. Van 2007 tot 2012 ben ik met veel plezier secretaris van het Concillium Plastico Chirurgicum Neerlandicum geweest, die de opleiding tot plastisch chirurg in Nederland inhoud geeft.

Vanaf 1993 ben ik naast het reguliere werk in Nederland senior consultant voor “The Leprosy Mission International” (Leprazending) en “The Netherlands Leprosy Relief Organization” (Lepra Stichting), via welke ik als leproloog en als plastisch chirurg jonge artsen en paramedici kan helpen opleiden in tot nu toe 14 landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika , in de lepra reconstructieve chirurgie en de reconstructieve plastische chirurgie.

Sinds medio 2018 werkzaam als plastisch (onder andere huidtumoren), reconstructief en met name handchirurg bij de Cosmed Hand- en Pols Kliniek te Rozendaal, waar ik u van harte welkom heet op mijn spreekuur.

BIG registratie: 29024262101