Kwaliteit en veiligheid

U de hoogste kwaliteit van zorg en uw veiligheid te kunnen garanderen heeft continu onze aandacht. Als patiënt kunt u er dan ook op vertrouwen dat uw behandeling veilig verloopt.
U kunt hier zelf ook een bijdrage aan leveren, door bijvoorbeeld uw behandelend arts uitvoerig te informeren over klachten, medicijngebruik, leefwijze etc. Stel vragen wanneer iets u niet duidelijk is of als u zich zorgen maakt. Spreek onze medewerkers gerust aan wanneer u twijfels of vragen heeft over bijvoorbeeld het naleven van hygiëne- regels. Zo werken wij samen aan optimale veiligheid bij de CosMed Kliniek.

 

Wat doen wij om uw veiligheid te garanderen?

De Manager OK, Kwaliteit en medische zaken is verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid binnen de CosMed Kliniek. De manager OK ziet er op toe dat bestaand en nieuw medisch beleid wordt geïmplementeerd en uitgevoerd volgens protocollen en werkinstructies. Daarnaast zorgt zij ervoor dat alle wet- en regelgeving rondom kwaliteit en veiligheid, welke van toepassing is voor CosMed Kliniek, geïmplementeerd wordt.
Bij de CosMed Kliniek hebben wij alle handelingen die wij uitvoeren beschreven in protocollen en werkinstructies en vastgelegd in een kwaliteitssysteem. Ons veiligheidsmanagementsysteem (VMS) draait volledig om veilig werken;  incidenten, klachten, verbetervoorstellen en risico’s worden in dit systeem gemeld en geanalyseerd waarna  de verbeteringen die hieruit voortvloeien worden geïmplementeerd.

Onze operatiekamers voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op elk denkbaar gebied. De operatiekamers voldoen aan de nieuwste WIP richtlijnen voor implantatiechirurgie. Dat betekent dat we een operatiekamer Klasse 1 en prestatieniveau 1 hebben, dit zegt iets over de mate waarin de luchtbehandeling van de operatiekamers beheerst wordt.

Geregistreerde en gediplomeerde huidtherapeuten

U wordt uitsluitend behandeld door gediplomeerde huidtherapeuten die gespecialiseerd zijn. De huidtherapeuten houden hun kennis up-to-date met bij-, nascholing, workshops en trainingen. Door onderling informatie uit te wisselen en elkaar te raadplegen over specifieke problemen van patiënten en/of cliënten werken zij gezamenlijk aan het hoge kwaliteitsniveau waar Huidtherapie CosMed Kliniek voor staat. Een niveau dat niet alleen geldt voor de behandeling, maar ook voor de intake, de voor- en de nazorg.

Huidtherapie CosMed Kliniek is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Onze behandelaars volgen de protocollen, gedragscodes en richtlijnen van de beroepsvereniging.

De huidtherapeuten zijn kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. De in dit register opgenomen paramedici voldoen aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), beschikken over actuele kennis en ervaring en volgen de beroepscodes.

U kunt deze maatregelen o.a. terugvinden in de volgende werkwijzen:

  • Aandacht voor medicatie: wij vragen u altijd naar uw medicijngegevens.
  • Wij vragen u altijd een toestemmingsformulier in te vullen voor een behandeling, zodat wij zeker weten dat u alle informatie ontvangen en gelezen heeft.
  • Alle werkprocessen zijn vastgelegd in protocollen en instructies.
  • Wij registreren complicaties en infecties.
  • Wij kijken structureel naar incidenten en klachten. Er is een intern systeem waarmee klachten en incidenten worden gemeld en geanalyseerd.
  • Medewerkers worden gestimuleerd om (bijna) incidenten te melden, deze meldingen vormen informatie om processen continu te verbeteren. Wij leren van een vergissing en nemen direct maatregelen om te voorkomen dat fouten nog eens gemaakt worden.
  • Er worden zowel interne als externe audits (controles) uitgevoerd op onze werkprocessen.
  • Wij bewaken en beheren onze (medische) apparatuur streng door middel van periodiek onderhoud en validatie.
  • Wij hebben enkel professioneel opgeleid paramedisch personeel en BIG geregistreerde artsen in dienst.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de veiligheid en kwaliteit bij de CosMed Kliniek? U kunt uw vraag mailen naar kwaliteit@cosmedkliniek.nl