Covid-19

Maatregelen Corona (COVID-19)

Update Corona maatregelen : 11 mei 2020

CosMed heeft sinds 16 maart niet spoedeisende zorg gestaakt vanwege het COVID-19 virus. Dit was nodig om de verspreiding van het virus te beperken. Inmiddels heeft CosMed maatregelen getroffen om gefaseerd de zorg weer op te starten die voldoen aan de maatregelen van het RIVM. Sinds 29 april kunnen patiënten met hand-pols klachten en huidafwijkingen (plekjes en vlekjes) weer bij ons behandeld kunnen worden. Vanaf 11 mei starten wij ook op met poliklinische behandelingen (bijvoorbeeld ooglidcorrecties). Ingrepen op de OK worden nog niet opgestart en kunnen nog niet gepland worden. Wij hopen op 1 juni operaties weer te kunnen starten. U kunt al wel terecht voor een intake.

Bestaande en nieuwe afspraken
• Patiënten die reeds bij CosMed een afspraak hadden voor een operatie aan hand/pols of een huidexcisie of poli bezoek worden gebeld. Wij verzoeken u om ons niet te bellen.
• Nieuwe patiënten kunnen via ZorgDomein naar ons worden verwezen door de huisarts. Deze verwijzingen worden beoordeeld op urgentie.
• Nieuwe patiënten kunnen bellen voor een afspraak bij de plastisch chirurg.

Maatregelen in de kliniek:
• Patiënten met corona verschijnselen of koorts kunnen alleen telefonisch terecht.
• Patiënten worden verzocht in de auto te wachten tot zij gebeld worden om binnen te komen.
• Patiënten mogen geen begeleider meenemen. Indien gewenst kan het gesprek met de specialist worden opgenomen door de patiënt.
• Tijdens het wachten krijgen u en uw begeleider krijgt een kopje koffie in de auto (op 1,5 meter).
• Bezoek op de verpleegafdeling is niet toegestaan.
• Medewerkers zullen u niet de hand schudden

Wanneer kan ik niet naar CosMed komen?
Als u één van de volgende klachten heeft mag u niet naar CosMed komen:
• Koorts of verhoging (vanaf 38 graden)
• Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest
• Indien een van uw huisgenoten de laatste 24 uur bovenstaande gezondheidsklachten heeft gehad.